Ετικετολογία


Οι αναρτήσεις ΜΕΤάΜέΛΟΥς  περιέχουν τραγούδια.
Κάποια στιγμή θ' ακουστούν.


Οι αναρτήσεις ΥΠόΜέΛΟΥς ίσως αλλάξουν,
ίσως βρεθούν οι μελωδίες που τις γέννησαν,
ίσως γίνουν ΜΕΤάΜέΛΟΥς.
Ο Νίτσε έγραψε ότι 
η μελωδία γεννάει το ποίημα, και το ξαναγεννάει πολλές φορές.
Αυτή τη σημασία έχει η στροφική μορφή του λαϊκού τραγουδιού,
φαινόμενο που δεν έπαψε να με ξαφνιάζει
ως την ημέρα που βρήκα επιτέλους αυτή την εξήγηση
. 
(Η Γέννηση της Τραγωδίας, 1995 εκδ. Κάκτος, μτφ. Γιάννη Λάμψα)


Οι αναρτήσεις ΔεΝ έΧΩ ΓΡάΨΕΙ ποιΗματα περιέχουν μη-τραγούδια.